Sponzors

 • Historie

 • Týmy BHLA

 • Pravidla BHLA

  Pravidla soutěže BHLA

  Základem BHLA jsou platná pravidla IIHF, upravená pro BHLA, mimo výjimek níže specifikovaných:

  1. Soutěž probíhá od září do března, utkání se hrají na zimních stadionech v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí. Stadiony se v sezoně budou střídat systémem doma/venku. Přesné časy zápasů budou vystaveny na stránkách www.bhla.cz vždy na následující měsíc.

  2. Každý musí předložit kompletní soupisku (do 1.září 2023) obsahující maximálně 28 hráčů označených číslem a pozicí, na které nastupuje, (B) brankař, (O) obránce, (U) útočník. Dále bude označen, kapitán a tři asistenti kapitána. U každého hráče bude uveden rok narození, kuli identifikaci. Na soupisku se v průběhu sezony může dopsat libovolný počet hráčů do maximálního počtu 28 hráčů. Přepsat lze jen hráče, který v dané sezoně nenastoupil k utkání. Při dopsání na soupisku, je nutno vše ihned oznámit řediteli soutěže, který má u sebe veškeré podklady. Na dopsání hráče má vedení BHLA týden. Každý tým je povinen uhradit zálohu 5.000 kč k datu 1. září 2023 z níž bude na konci sezony čerpáno startovné ve výši 1.500 kč. Částka bude použita na nezbytný chod soutěže, nákup pohárů a cen.
  Registrace se ruší, ke kontrole bude sloužit jakýkoli doklad totožnosti. V případě prokázání neoprávněného startu, rozumí se i hráče nepsaného na odsouhlasené soupisce, bude zápas kontumován, ve prospěch oprávněného týmu 5:0. Kontumace se bude provádět ve všech zápasech, v kterých hráč nastoupil. Hráč, který takto neoprávněně nastoupí, bude mít stop v BHLA na 1 rok. Každý tým může mít delegáta na kterémkoli zápasu BHLA. Za správnost soupisky, která vyhovuje pravidlům, zodpovídá vedoucí týmu.

  3. Na soupisce nesmí být hráč, který:
  a) hrál za muže a juniory před méně než 5 lety a nehrál soutěž výše než KP
  b) hrál za dorost před méně než 3 lety
  c) je mladší než 18 let (start povolen pouze s písemným souhlasem rodičů)
  d) hráči Univerzitní ligy, nesmí v naši soutěži hrát, mimo hráčů, kteří hráli v nultém ročníku 2018/2019
  e) hráč Sebastian Švanda může nastoupit až v sezoně 2024/2025
  odstup počítáme dle sezon!!!
  5. Hra se řídí pravidly ČSLH mimo „hra tělem je povolena pouze při souběžné jízdě“.

  6. Zakázané uvolnění posuzujeme podle nových pravidel (hybridní zakázané uvolnění) s možností střídání.

  7. Přestupy jsou zakázány. Půjčování brankářů je povoleno po dohodě obou klubů. Brankáři mají povolen start v jiné soutěži, nikoli však „krajský přebor“ a výše.

  8. Komise BHLA: Radek Píše (Fantom), Radek Florián (Zvíkov), Rostislav Jiříček (Roudná), Tomáš Pavlásek (Bukovsko), Václav Hlaváč (Kostelec), Jiří Podlaha (Radimov), Jiří Heřmánek (Křída).

  9. Týmy mají možnost si vzít oddechový čas na 20 sekund jedenkrát za zápas

  10. Účast každého hráče v této soutěži je na jeho vlastní nebezpečí a hráč nese veškerá (zejména zdravotní) rizika spojená s účastí v této soutěži. Nastoupit smí jen zdravý hráč!!!

  11. Na každé soutěžní utkání mohou být delegováni minimálně dva rozhodčí, které zajistí vedení soutěže přes Klub rozhodčích ve Veselí nad Lužnicí (viz. oznámení KR) nebo přes pana Fialu (Soběslav) 724 052 572. Pokud je rozhodčí dopředu omluven (Klub rozhodčích nesehnal druhého), platí se 2x 500,- Pokud se druhý rozhodčí nedostaví, platí kluby jen 500,- jednomu rozhodčímu (dalších 500,- si řeší rozhodčí mezi sebou jako trest za nedostavení se k utkání). Konzultováno s D. Polonyi.

  12. Povinností každého hráče je bez výhrad se podřídit a respektovat rozhodnutí rozhodčího, který řídí utkání. Hráče, který odmítl podřídit se rozhodnutí rozhodčího, nebo ho dokonce napadne je okamžitě zastavená činnost na dvě sezony, navíc automaticky proviněnému hráči naskakuje pokuta 1.000 kč.
  - v případě udělení 10 min trestu podruhé v sezoně, hráč další zápas automaticky nehraje (další 10 znamená stop na následující utkání). V případě udělení 20 min trestu hráč automaticky nehraje 3 utkání. V případě udělení trestu ve hře (TH) řeší konkrétního hráče DK (disciplinární komise) složená z předsedy rozhodčích KS Veselí a Soběslavi.
  Příklad: hráč trefí protihráče ramenem do hlavy, následuje trest 2 + 10, za následné keci k rozhodčímu dostává hráč podruhé 10 (tzn. 20 minut) a při odchodu do kabiny sekne hokejkou do mantinelu. Hráč dostává trest 5 + OK, 5 minut odsedí jiný hráč a proviněný hráč bude řešen DK. Automaticky v dalších 3 utkáních nehraje a čeká na verdikt trestu.

  13. Hraje se zpravidla 80 minut hrubého času, popřípadě 3×15 minut čistého času.

  14. Je zákaz překládání zápasů! Rozpis na celý rok je vyvěšen na stránkách BHLA.

  15. Z každého utkání bude vytvořen zápis (vzor bude vystaven na stránkách BHLA), ve kterém budou napsáni všichni hráči, kteří zasáhli do hry, včetně postů, na kterých nastoupili. Dále budou zapsáni střelci, přihrávající hráč, vyloučení včetně vyznačení vyšších trestů, včetně stručného popisu incidentu. Zápis bude vždy podepsán od kapitánů obou týmů, včetně poznámek. Pokud nebude chtít jeden z kapitánů podepsat, musí zapsat důvod, jinak bude tým potrestán odečtením jednoho bodu. Zápis domácí tým odešle do třech dnů na ředitele soutěže.
  Za zápis odpovídá domácí tým, tj. tým, který je na stránkách uveden jako první.

  16. Na střídačce je povolen pohyb maximálně třech nehrajících osob.

  17. Pokud se tým nedostaví na utkání, bude mu příslušná částka stržena ze zálohy. Zároveň tuto částku musí obratem zaslat na účet BHLA. Pokud se ruší celý led, platí ho tým, který zápas zrušil. Pokud si druhý tým led ponechá, tým, který zruší utkání platí polovinu!!!

  18. Všechny týmy se utkají během jedné sezony dvakrát. Za vítězství se týmu počítají dva body, za remízu jeden. Domácí jsou ti, kteří jsou uvedeni jako první.

  19. Výsledky budou zanášeny do tabulky, která bude každý týden aktualizovaná a vystavená na stránkách www.bhla.cz.
  O pořadí v tabulce rozhoduje:
  - Počet bodů
  - Vzájemný zápas
  - Rozdíl mezi vstřelenými a inkasovanými góly v celé sezoně
  - V případě rovnosti bodů u třech a více týmů, vytvoří se minitabulka ze vzájemných zápasů

  20. Každou sezonu zakončí schůze zástupců klubů, kde se domluví postup a případné úpravy na další sezonu.

  21. Na konci sezony bude uspořádán “Závěrečný galavečer BHLA“ na kterém proběhne vyhlášení konečného umístění týmů, jednotlivců a předání pohárů. Vzhledem nízké účasti na Galavečerech, přejdeme na „úspornější variantu“, jen poháry.

  Tyto pravidla jsou pro všechny hráče Blatské Hokejové Ligy Amatérů závazná a všichni jsou povinni se jimi řídit a respektovat je!!!