Sponzors

 • Historie

 • Týmy BHLA

 • Pravidla BHLA

  Pravidla BHLA ke stažení zde:
  Pravidla soutěže BHLA 17-18

  Pravidla soutěže BHLA

  Základem BHLA jsou platná pravidla IIHF, upravená pro OLD BOYS, mimo výjimek níže specifikovaných:

  1. Soutěž probíhá od září do března, utkání se hrají na zimních stadionech v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí. Přesné časy zápasů budou vystaveny na stránkách www.bhla.cz vždy na následující měsíc.

  2. Každý musí předložit kompletní soupisku obsahující maximálně 28 hráčů a z toho maximálně 3 brankařů, označených číslem a pozicí, na které nastupuje, (B) brankař, (O) obránce, (U) útočník. Dále bude označen, kapitán a tři asistenti kapitána. U každého hráče bude uveden rok narození, kuli identifikaci. Na soupisku se v průběhu sezony mohou dopsat tři hráči, stále ovšem platí maximální počet 28 hráčů. Při dopsání na soupisku, je nutno vše ihned oznámit řediteli soutěže, který má u sebe veškeré podklady. Na dopsání hráče má vedení BHLA týden. Každý tým je povinen uhradit startovné ve výši 1500kč, které bude uhrazeno před startem BHLA. Částka bude použita na nezbytný chod soutěže, nákup pohárů a cen.

  3. Na soupisce nesmí být hráč, který:
  a) hrál za muže a juniory před méně než 5 lety a nehrál soutěž výše než KP
  b) hrál za dorost před méně než 3 lety
  c) je mladší než 18 let (start povolen pouze s písemným souhlasem rodičů)
  d) každý nově příchozí hráč (mimo hráčů ze soupisky 2014-2015, která je na konci těchto pravidel), musí minimálně 4 roky hrát pouze BHLA

  4. Před zápasem si vedoucí týmů projdou a vyplní zápis, který porovnají s doklady totožnosti (OP, ŘP, PAS). Hráč bez dokladu by neměl být vpuštěn do hry (záleží na vedoucích klubů). V případě prokázání neoprávněného startu, rozumí se i hráče nepsaného na odsouhlasené soupisce, bude zápas kontumován, ve prospěch oprávněného týmu 5:0. Dále bude týmu strženo v tabulce 3 body. Kontumace zápasů se bude moci provádět i zpětně, maximálně 1 měsíc zpětně od nahlášení. Hráč, který takto neoprávněně nastoupí, bude mít stop v BHLA na 1 rok. Každý tým může mít delegáta na kterémkoli zápasu BHLA. Za správnost soupisky, která vyhovuje pravidlům, zodpovídá vedoucí týmu.

  5. Hra se řídí pravidly ČSLH mimo pravidla upravené pro „old boys soutěže“. Hra tělem je povolena pouze při souběžné jízdě. Jsme amatéři a hrajeme pro radost. Golfové údery jsou povoleny.

  6. Zakázané uvolnění posuzujeme podle starých pravidel. Střídání je povoleno.

  7. Přestupy jsou zakázány. Půjčování brankářů je povoleno. Brankáři mají povolen start v jiné soutěži, nikoli však „krajský přebor“ a výše.

  8. Při sporné situaci rozhoduje přestupková komise: Radek Píše (Fantom), Radek Florián (Zvíkov), Rostislav Jiříček (Roudná), Jan Pexa (Bukovsko), Václav Hlaváč (Kostelec), Jiří Podlaha (Radimov), Jiří Heřmánek (Křída).

  9. Týmy mají možnost si vzít oddechový čas na 20 sekund jedenkrát za zápas.

  10. Účast každého hráče v této soutěži je na jeho vlastní nebezpečí a hráč nese veškerá (zejména zdravotní) rizika spojená s účastí v této soutěži.

  11. Na každé soutěžní utkání mohou být delegováni maximálně dva rozhodčí, které zajistí vedení soutěže přes Klub rozhodčích ve Veselí nad Lužnicí (viz. oznámení KR) nebo přes pana Fialu (Soběslav) 724 052 572. Poplatky za jednoho rozhodčí 300,- a 125,- za časomíru.

  12. Povinností každého hráče je bez výhrad se podřídit a respektovat rozhodnutí rozhodčího, který řídí utkání. Hráče, který odmítl podřídit se rozhodnutí rozhodčího, nebo ho dokonce napadne je okamžitě zastavená činnost na dvě sezony. Dalším možným trestem je usnesení klubu rozhodčích, kteří mohou trest dále upravit.
  - za faul jde hráč na trestnou lavici na 3 minuty hrubého času, nebo 2 minuty čistého času. Hráč zodpovídá za uzavření dveří na trestné lavici. Jde li o hrubý zákrok, je takový hráč vyloučen na 5+do konce utkání a další dvě následující utkání má pozastavenou činnost. V případě udělení 2 trestu 10min má hráč stop na jedno utkání. Další 10 minutový trest znamená opět stop na jedno utkání.
  - v případě bitky je hráč vyloučen do konce zápasu a na další dvě utkání má stopku. V případě druhého takového prohřešku, nesmí hrát jednu sezonu.
  - v případě udělení „trestu ve hře“ – má hráč STOP na 5 utkání. Při opakování prohřešku je hráč vyloučen ze soutěže na dvě sezony.
  13. Hraje se zpravidla 80 minut hrubého času, popřípadě 3×15 minut čistého času.
  Po uplynutí třetiny si golmani prohodí strany.

  14. Je doporučeno všem hráčům nastoupit v kompletní výzbroji a výstroji a pokud možno v jednotných dresech.

  15. Z každého utkání bude vytvořen zápis (vzor bude vystaven na stránkách BHLA), ve kterém budou napsáni všichni hráči, kteří zasáhli do hry, včetně postů, na kterých nastoupili. Dále budou zapsáni střelci, přihrávající hráč, vyloučení včetně vyznačení vyšších trestů, včetně stručného popisu incidentu. Zápis bude vždy podepsán od kapitánů obou týmů, včetně poznámek. Pokud nebude chtít jeden z kapitánů podepsat, musí zapsat důvod, jinak bude tým potrestán odečtením jednoho bodu. Zápis domácí tým odešle do třech dnů na ředitele soutěže.
  Za zápis odpovídá domácí tým, tj. tým, který je na stránkách uveden jako první.

  16. Doporučujeme kapitánům před začátkem každého utkání připomenout rozhodčím i hráčům, že hrajeme dle pravidel „OLD BOYS“ a dle toho případné prohřešky trestat.

  17. Hráči pod vlivem alkoholu, nebo omamných látek nebude umožněno odehrát utkání. Tento incident doporučuji poznamenat do zápisu. V případě opakování, bude řešeno s dotyčným týmem.

  18. Na střídačce je povolen pohyb maximálně třech nehrajících osob.

  19. Všechny týmy se utkají během jedné sezony dvakrát. Za vítězství se týmu počítají dva body, za remízu jeden. Domácí jsou ti, kteří jsou uvedeni jako první.

  20. Výsledky budou zanášeny do tabulky, která bude každý týden aktualizovaná a vystavená na stránkách www.bhla.cz.
  O pořadí v tabulce rozhoduje:
  - Počet bodů
  - Vzájemný zápas
  - Rozdíl mezi vstřelenými a inkasovanými góly ze vzájemného zápasu
  - Rozdíl mezi vstřelenými a inkasovanými góly v celé sezoně
  - V případě rovnosti bodů u třech a více týmů, vytvoří se minitabulka ze vzájemných zápasů
  21. Každou sezonu zakončí schůze zástupců klubů, kde se domluví postup a případné úpravy na další sezonu.

  22. Na konci sezony bude uspořádán “Závěrečný galavečer BHLA“ na kterém proběhne vyhlášení konečného umístění týmů, jednotlivců a předání pohárů.
  Tyto pravidla jsou pro všechny hráče Blatské Hokejové Ligy Amatérů závazná a všichni jsou povinni se jimi řídit a respektovat je!!!