Sponzors

 • Historie

 • Týmy BHLA

 • Registrace

  webové stránky pro kontrolu hráčů:
  - eliteprospects.com
  - eurohockey.com
  - jchokej.cz

  Stav registrací k 14.11.2018

  Tým Vytvořeno Předáno Není hotovo
  Fantom 13.10.2018 13.10.2018
  Kostelec 13.10.2018 13.10.2018
  Radimov 13.10.2018 20.10.2018
  Roudná 13.10.2018 13.10.2018 135 – Serpan Jaroslav
  13.10.2018 13.10.2018 136 – Serpan Jan
  Bukovsko 13.10.2018 20.10.2018 141 – Marek Jan
  13.10.2018 20.10.2018 157 – Krška Milan
  13.10.2018 20.10.2018 162 – Farkač Radim
  Hrachoviště 13.10.2018 26.10.2018 188 – Bláha Lukáš
  Zvozna 13.10.2018 20.10.2018
  Bad Boys 13.10.2018 13.10.2018 255 – Šimon Pavel
  13.10.2018 13.10.2018 275 – Malý Jaroslav
  Křída 20.10.2018 20.10.2018
  Zvíkov 26.10.2018 1.11.2018 202 – Slípka Vladimír
  26.10.2018 1.11.2018 204 – Žižka Pavel
  26.10.2018 1.11.2018 208 – Kubíček Josef
  26.10.2018 1.11.2018 213 – Číhal Petr
  26.10.2018 1.11.2018 217 – Küffner Luboš
  Vidle 26.10.2018 29.10.2018 282 – Pekárek Evžen
  26.10.2018 29.10.2018 283 – Houska Radek
  26.10.2018 29.10.2018 291 – Faflík Tomáš
  26.10.2018 29.10.2018 293 – Zeman Richard
  26.10.2018 29.10.2018 295 – Nový Petr
  26.10.2018 29.10.2018 296 – Houska Radek
  26.10.2018 29.10.2018 297 – Hrubý Jiří
  Zvěrkovice 1.11.2018 4.11.2018 311 – Liška Lukáš
  1.11.2018 4.11.2018 316 – Mach Petr
  1.11.2018 4.11.2018 318 – Dědič Jan
  1.11.2018 4.11.2018 332 – Houdek Vojtěch

  Před zahájením mistrovského utkání:

  Vedoucí týmu, kapitán (dále jen zástupce)

  Přinese minimálně 15min před začátkem utkání reg. průkaz pouze hráčů, kteří zasáhnou do utkání! Hráči, kteří nebudou hrát se ze zápisu vyškrtnou! Domácí tým ještě finance pro rozhodčí a časoměřiče. Pokud rozhodčí nedostanou vše výše uvedené utkání nebude zahájeno!

  Časoměřič po zahájení hry přepočítá hráče, kteří jsou na ledě. Bude li hráčů na ledě více než předložených reg.průkazů upozorní rozhodčí. A ti to oznámí kapitánům! Pokud nebylo zahájeno utkání musí bezprostředně dodat průkaz. Pokud nemá průkaz nesmí hrát! Trest se neukládá! Hráč který zasáhne do hry bez reg.průkazu se automaticky bere jako hráč bez oprávnění nastoupit! Doloží li neprodleně reg.průkaz smí pokračovat ve hře, ale týmu se uloží 2min za hráčskou lavici.

  Každý tým má právo 1x za zápas pouze o přestávkách udělat kontrolu jednoho i více hráčů. Prokáže li se konfrontace platná tým který žádal o konfrontaci bude potrestán 2 min za hráčskou lavici. Pokud hráč nepředloží reg.průkaz nebo nebude jinak zjištěna totožnost (OP,pas)se odebere do šaten! Utkání se může dohrát, ale utkání bude kontumováno ve prospěch druhého týmu.

  Nastane li situace, že zástupce zapomene všechny reg.průkazi nastoupí pouze hráči, kteří předloží jiný doklad totožnosti a s rozhodčím překontrolují shodu se soupiskou týmu. Rozhodčí tuto skutečnost napíše do zápisu o utkání!

  Na konci utkání se zástupci týmů podepíšou pod kolonku golů. Popřípadě po dohodě s rozhodčím mohou rozhodčí upravit střelce nebo asistenci.

  Dále se podepíše pod kolonku trestů. Jeho podpis znamená, že bere na vědomý o všech obdržených trestech! Při obdržení vyšších trestů se doporučuje udělat kopie zápisu. Při obdržení více vyšších trestů hráč nesmí v dalším hracím kole nastoupit. (viz. SAZEBNÍK TRESTŮ) Zodpovědnost nese zástupce týmu, který se v zápise podepsal!

  Hráč, který dostane trest „TH“ trest ve hře se reg.průkaz neodebere!

  Zástupci nemají právo nic víc zapisovat do zápisu! Zápis o utkání bude mít po celou dobu utkání zapisovatel v boxu včetně reg.průkazů!

  Případné připomínky k utkání si každý řeší přes p.Píšu nejlépe i s důkazy (foto,video) Ten zajistí aby vše bylo řešeno s disciplinární komisí,která se k připomínkám vyjádří.